BABU CHA

 
 
 
 
แฟรนไชส์ชานมไข่มุก "บาบุ ชา"
 
ค่าแฟรนไชส์ วัตถุดิบและอุปกรณ์ 200,000 บาท
     - ค่าแฟรนไชส์ 50,000 บาท
     - ค่าวัตถุดิบ 20,000 บาท
     - ค่าอุปกรณ์ 130,000 บาท

 

 

 

 

BOOTH

เหมาะสำหรับพื้นที่กลางแจ้ง

ขนาด 9-15 ตรม. ราคา 2-3 แสนบาท

(เฉพาะค่าก่อสร้างและตกแต่ง)


 

SHOP 

เหมาะสำหรับพื้นที่ขนาด 30-40 ตรม. ขึ้นไป

ราคา 4-5 แสนบาท (เฉพาะค่าก่อสร้าง และตกแต่ง)

*ชำระค่าก่อสร้างตามจริงไม่มีบวกค่าใช้จ่ายเพิ่ม

Powered by MakeWebEasy.com